Obrábění válců

Vše z jednoho jediného zdroje

Plánování, návrh, výroba i montáž z jednoho jediného zdroje – potřebujete-li víc než pouze vysoce produktivní samostatnou brusku válců a EDT stroj, je WaldrichSiegen vašim partnerem pro dodávku kompletní obrobny válců.

V prvním kroku zpracuje WaldrichSiegen podrobnou analýzu a projektovou studii poloautomatické nebo plně automatické obrobny válců, přičemž vezme do úvahy požadovaný stupeň automatizace, dostupnou podlahovou plochu a lidské zdroje. Při této analýze založené na simulaci jsou vypočteny a vyhodnoceny veškeré pohyby válců všemi stanicemi obrobny válců. Tímto způsobem můžeme předejít jakýmkoli potenciálním místům, kde by vznikaly zácpy, a zaručit ideální volbu strojů, včetně pracovníků a požadavků na nastavení.

Pokud již máte obrobnu válců v provozu, provede WaldrichSiegen analýzu stávajících procesů a ukáže vám, které nežádoucí faktory můžete v pracovním toku eliminovat.

Průmyslová odvětví
  • Hliníkový průmysl
  • Průmysl nerezové oceli
  • Válcování za studena
  • Průmysl neželezných kovů
  • Papírenský průmysl
  • Servisní střediska
  • Výrobci válců
  • Válcování za tepla
Aplikace
  • Broušení
  • Texturování
V případě jakéhokoli dotazu se s námi neváhejte spojit.

Jsme tady pro vás:

M: +420 602 658 842

E-mailem