Společnost

Specialista na těžké obráběcí stroje

Zákazníci spoléhají na WaldrichSiegen ve všech odvětvích, v nichž je při obrábění náročných výrobků rozhodujícím kritériem přesnost a výkon. WaldrichSiegen je předním světovým dodavatelem těžkých obráběcích strojů v oblasti frézování, soustružení, broušení, texturování a vrtání.

HerkulesGroup je specialista na vývoj a výrobu těžkých obráběcích strojů ve skupinách výrobků pro frézování, vrtání, soustružení, broušení a texturování. Tato technologická odvětví vyžadují vysoký stupeň přesnosti, účinnosti a spolehlivosti – technických charakteristik, které WaldrichSiegen zajistí díky konstrukci propracované do nejmenších detailů, velké hloubce výroby a bezmezné touze po inovacích.

Díky rozšíření svého sortimentu výrobků o horizontální vrtací a frézovací stroje značky Union nabízí HerkulesGroup svým zákazníkům možnost kompletního, vysoce přesného opracování obrobků z jediného zdroje.

Kromě výkonnostních charakteristik nabízí WaldrichSiegen také absolutní přidanou hodnotu tím, že již v konstrukční fázi svých strojů zvažuje náklady po dobu jejich životního cyklu. Stroje jsou proto energeticky účinné, nenáročné na údržbu a vyznačují se nejvyšší kvalitou až do nejmenšího detailu – což jsou ideální podmínky pro maximální využití po celá desetiletí.

Váš partner pro náročné projekty

WaldrichSiegen je součástí skupiny společností řízené vlastníkem, s globální působností a celosvětovými aktivitami, což je pro zákazníky zárukou nezbytné flexibility při investování do výrobních strojů této velikosti a zároveň pevným základem dlouhodobého obchodního partnerství. K tomu přispívají i naši odpovědní pracovníci v rámci celosvětové prodejní a servisní sítě, kteří v úzké spolupráci se zákazníkem neustále vyvíjejí individuální řešení a zabezpečují tak trvalý, tržně zaměřený proces vývoje a růstu.

Společnost WaldrichSiegen byla založena před 175 lety. Její ústředí se nachází v německém Burbachu, kde je rovněž umístěno administrativní a konstrukční oddělení i hlavní výrobní podnik.

Abychom mohli rychle a účinně reagovat na potřeby svých zákazníků, založila společnost WaldrichSiegen prodejní a servisní síť, která zahrnuje všechny klíčové prodejní trhy po celém světě.

Výrobní a servisní lokality HerkulesGroup zahrnují:

 • KPM – Ford City, Pensylvánie (USA)
 • Jiaxing GMT German Machine Tools Co., Ltd. – Ťia-sing (Čína)
 • Deutsche Maschinen India – Kalkata (Indie)

WaldrichSiegen je navíc přítomen v následujících prodejních pobočkách:

 • Ford City, Pensylvánie (USA)
 • Kalkata (Indie)
 • Peking (Čína)
 • Tokio (Japonsko)
 • Moskva (Rusko)

Prodejní a servisní síť je doplněna vybranými prodejními zástupci.

 • V roce 1840 zakládá Heinrich Adolf Waldrich společnost WaldrichSiegen.
 • Po smrti svého otce přebírá v roce 1879 společnost jeho syn, Heinrich Adolf Waldrich ml., který rozšiřuje výrobní sortiment. V roce 1897 jsou v dílnách navrhovány a vyráběny první stroje k soustružení válců.
 • V roce 1900 je dokončena stavba zcela nového závodu ve městě Siegen. V roce 1906 nastupuje do společnosti svého otce Oskar Waldrich. Zaměří se na zlepšování kvality výrobků a brzy dodává do německých regionů velké válcovací stolice. Jeho technické zkušenosti spolu s vynikajícím servisem jsou základem jedinečných kvalit německého průmyslu výroby obráběcích strojů, jejichž výjimečnost je později uznána na celém světě.
 • První světová válka mezi lety 1914 a 1918 znamená přechod výroby na válečné materiály. Ihned po skončení války přebírá Oskar Waldrich znovu řízení. Vrací se k výrobě strojů k soustružení válců, vrtacích strojů, hoblovacích strojů a strojů k frézování čepů válců. V roce 1920 rozšiřuje výrobní sortiment zavedením strojů k broušení válců.
 • Do roku 1936 se celkový počet zaměstnanců zvyšuje na 1000. Během několika let se stává WaldrichSiegen předním výrobcem strojů k obrábění válců v mezinárodním měřítku.
 • Během druhé světové války jsou všechny tři výrobní lokality WaldrichSiegen poškozeny leteckými útoky. Na konci války jsou veškeré doposud funkční stroje demontovány anglickými okupačními mocnostmi a odvezeny do Anglie. Po denacifikaci na konci roku 1949 se Oskar Waldrich pouští do opětovné výstavby společnosti. Díky značnému úsilí jsou znovu postaveny všechny dílny a rozšířeny výrobní haly.
 • Do konce roku 1951 jsou vyráběny malé frézovací stroje. Na konci 50. let se WaldrichSiegen rozhodne zavést v Německu technologii výkonných frézovacích strojů portálové konstrukce, které jsou hojně používány v USA. Ty mají nahradit méně kvalitní frézovací a hoblovací stroje. Výsledkem je spolupráce se společnosti Ingersoll Milling Machine Co. z Rockfordu ve státě Illinois. V roce 1961 jsou podepsány smlouvy o založení dceřiné společnosti: WaldrichSiegen-Ingersoll GmbH v Burbachu. V roce 1971 přebírá tato společnost, nazvaná nyní Ingersoll Maschinen und Werkzeuge GmbH, mateřskou společnost, jejíž název se mění na WaldrichSiegen Werkzeugmaschinen GmbH.
 • Za účelem zajištění účinné a rentabilní výroby jsou všechna výrobní zařízení, včetně administrativy v Siegenu, v průběhu let 1979 až 1981 přeložena do nedalekého města Burbach.
 • Po několika neúspěšných letech amerických společností jsou z důvodu likvidity odprodány ziskové výrobní areály Ingersoll Group v Německu. Jen krátce nato ohlašuje společnost Ingersoll v USA úpadek. Pod tlakem amerických věřitelských bank musí být odprodány společnosti WaldrichSiegen a Waldrich Coburg, které obě patří do skupiny German Ingersoll Group.
 • 26. ledna 2004 kupuje společnosti Waldrich v dražbě Christoph Thoma, generální ředitel a předseda představenstva Maschinenfabrik Herkules v Siegenu. Zatímco Waldrich Coburg je prodán, WaldrichSiegen je po reformě znovu schopen přinášet zisk. Díky disciplinované konsolidaci je brzy vyrovnána investiční podpora nahromaděná v průběhu let. WaldrichSiegen se stává nezávislým rodinným podnikem střední velikosti v rámci skupiny HerkulesGroup.
 • Prezidenti společnosti, Dietmar Weiß a Christoph Thoma, předvídavě prosazují zásadní inovace s ohledem na vývoj výrobků, jako je nový ProfiMill. Z důvodu doplnění portfolia výrobků přebírá WaldrichSiegen od společnosti UnionChemnitz v Sasku zavedenou výrobu horizontálních vrtacích a frézovacích strojů. Dietmar Weiß nastupuje v Chemnitzu do funkce prezidenta.
 • V současné době je WaldrichSiegen spolu s ostatními společnostmi schopen pokrýt téměř celý trh s těžkými obráběcími stroji. Pro další doplnění portfolia výrobků byl vyvinut a v roce 2013 uveden na trh nový výrobek, vertikální soustruh ProfiTurn V.

Herkules je původní společnost skupiny HerkulesGroup s mezinárodní působností a ústředím v německém Siegenu. Po celém světě se 1500 nadšených a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců věnuje vývoji a výrobě novátorských těžkých obráběcích strojů v odvětvích frézování, vrtání, soustružení, broušení a texturování.

Všechny společnosti v rámci skupiny mají nezávislá vedení. Jejich součinnost je využita ve prospěch zákazníků. Členy skupiny HerkulesGroup jsou tyto výrobní společnosti:

 • Herkules
 • Herkules Meuselwitz
 • Herkules USA
 • WaldrichSiegen
 • RSGetriebe
 • HCC/KPM
 • PowerSparks
 • SBA mechatronics
 • Deutsche Maschinen India

HerkulesGroup kromě toho disponuje prodejní a servisní sítí s pobočkami na všech významných trzích celého světa:

 • Peking, Čína
 • Dubaj
 • Kalkata, Indie
 • Moskva, Rusko
 • Šanghaj, Čína
 • Singapur
 • Tokio, Japonsko
 • Vitòria, Brazílie


Další informace

BMC - TECH s.r.o.

Hviezdoslavova 29b
627 00 Brno
Czech Republic

Marek Baltas, General Manager

M: +420 602 658 842
baltasbmc-tech.cz
bmc-tech.cz