Právní upozornění

Odmítnutí reklamních e-mailů

Provozovatelé webových stránek odmítají použití kontaktních údajů uvedených v souladu s povinností poskytovat právní informace na webových stránkách k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nejsou výslovně vyžadovány. Provozovatelé webových stránek si vyhrazují výslovné právo na uskutečnění právních kroků v případě přijetí nevyžádaných e-mailů obsahujících reklamní informace, například spam.