Průmyslová odvětví

Řešení každého požadavku na míru

Od válcoven plechů, přes papírenský průmysl, až po výrobce motorů – každé průmyslové odvětví má své vlastní potřeby a musí splňovat specifické požadavky. WaldrichSiegen bere tuto skutečnost v úvahu a vyrábí vysoce kvalitní stroje navržené tak, aby poskytovaly trvalou přesnost.

Hliníkový průmysl

Pro výrobu plochých hliníkových výrobků válcováním za studena a za tepla je potřebná nejvyšší přesnost a dodržení nejužších tolerancí. Předpokladem vysoké výrobní kvality jsou prvotřídní válce. Pouze válce s dokonalou geometrií tvaru a drsností jsou zárukou vysoké kvality konečného výrobku. Díky svým strojům série ProfiGrind a ProfiTex nabízí WaldrichSiegen výrobcům hliníkových pásů ideální obráběcí stroje k opracování válců.

To pravé řešení pro vaši aplikaci

Díky své robustní konstrukci se brousicí stroje série ProfiGrind vyznačují vynikajícími tlumicími vlastnostmi a špičkovou ovládací a měřicí technikou pro dosažení vysoké kvality a reprodukovatelných výsledků broušení.

Kdykoli je třeba u plochých hliníkových výrobků dosáhnout speciálních hlubokotažných vlastností a vysoké kvality povlaků, jsou dokonalým řešením texturovací stroje s elektrickým výbojem série ProfiTex. Jsou navrženy pro vysokou flexibilitu, využitelnost a intuitivní ovládání.

Průmysl nerezové oceli

Nejvyšší kvalita plechů – to je výzva, se kterou se výrobci nerezové oceli setkávají den co den. Jejich zákazníci mají ta nejvyšší očekávání, pokud jde o kvalitu povrchu, aplikovatelnost povlaků a hlubokotažné vlastnosti plechů. I ten nejmenší nedostatek na válci může znehodnotit konečný výrobek – zde je nadmíru důležitá zásada „kvalita od samého začátku“.

Klíčové technologie pro sofistikované ploché výrobky

Díky svým strojům k broušení válců série ProfiGrind nabízí WaldrichSiegen klíčová zařízení pro dosažení vysoké kvality plochých výrobků ve válcovnách plechu. Tyto stroje umožňují zákazníkům v odvětví nerezové oceli na celém světě brousit své válce s nejvyšší přesností a spolehlivostí.

Válcovna tlustých plechů

Čím přesnější jsou procesy broušení ve válcovně plechů, tím lepší je kvalita hotových výrobků. Největší válce ve stolici, jaké jsou k dispozici na trhu, se používají pro šířku válcování 6 000 mm a tloušťky předvalků do 350 mm.

Hmotnost opěrných válců dosahuje často 300 t a délka válců 10 000 mm. Tyto rozměry kladou vysoké nároky na obráběcí stroje, zejména proto, že je nezbytný vysoký úběr materiálu.

Stroje k broušení válců série ProfiGrind od společnosti WaldrichSiegen zaručují ve válcovně plechů dosažení vynikajících výsledků vřetena brusky s maximálním úběrem materiálu. Je dosaženo přesných výsledků a jsou zaručeny jedinečné tlumicí vlastnosti.

Energetické technologie

Vzhledem ke svým velkým a složitým obrobkům a komplexním procesům obrábění kladou energetické technologie na provedení obráběcích strojů ty nejvyšší nároky. Obrobky, například skříně a komponenty reaktorů nebo rotory turbín, o celkové hmotnosti více než 350 t a průměru až 7 000 mm nejsou ničím neobvyklým. Současně je však vyžadováno opracování s malými tolerancemi a nejvyšší kvalitou povrchu, včetně optimální odolnosti vůči opotřebení, spolehlivosti a využitelnosti samotného stroje.

Optimální řešení pro zákazníky

Díky svým portálovým frézovacím strojům a horizontálním i vertikálním soustruhům nabízí  WaldrichSiegen dokonalá zařízení splňující požadavky odvětví energetických technologií. Stroje sérií ProfiMill, ProfiTurn H, ProfiTurn M a ProfiTurn V se vyznačují vysokým hnacím výkonem a krouticími momenty, včetně plně hydrostatických vedení.

Všechny hlavní komponenty strojů jsou opracovány ve společnosti WaldrichSiegen, aby tak byla zaručena nejvyšší dosažitelná přesnost a kvalita. Také vývoj celé aplikační technologie provádějí naši vlastní zkušení specialisté. Bez ohledu na složitost rámcových podmínek – jsme vždy schopni zpracovat pro své zákazníky v energetickém sektoru ta nejlepší řešení.

Válcování za studena

Pro dosažení bezvadných výrobků a trvale vysoké kvality výroby ve válcovně za studena je klíčová reprodukovatelná geometrie a dokonalý povrch těla válců. Jako základní předpoklad vysoké kvality konečných výrobků dodává WaldrichSiegen na celém světě stroje k broušení válců a texturování elektrickým výbojem.

Prvotřídní výrobní proces

Díky své vysoké tuhosti a jedinečným tlumicím vlastnostem jsou stroje WaldrichSiegen k broušení válců série ProfiGrind zárukou prvotřídní kvality povrchu. Tuto skutečnost podporují také integrované měřicí systémy a ovladače, které zajišťují dlouhodobě reprodukovatelné výsledky. Pro účely automatizace a zajištění kvality je spektrum služeb společnosti WaldrichSiegen doplněno širokým portfoliem příslušenství, včetně naší série ProfiTex.

Texturovací stroje s elektrickým výbojem série ProfiTex osvědčily své kvality při výrobě náročných plochých výrobků v celé řadě válcoven za studena. Díky tomu jsou stroje ProfiTex společnosti WaldrichSiegen první volbou tam, kde jde o hlubokotažné vlastnosti a vysokou kvalitu povlaků – například v automobilovém průmyslu.

Výrobci motorů

Výrobci benzínových i naftových motorů, dvoutaktních i čtyřtaktních, musí čelit specifickým výzvám s ohledem na produktivitu a přesnost. Zejména výrobci dvoutaktních lodních naftových motorů musí s maximální přesností opracovávat dlouhé a složité obrobky, jako jsou lodní klikové hřídele a motorové skříně. Splnění těchto náročných úkolů umožní pouze mimořádně výkonné obráběcí stroje odolné opotřebení.

Složitost a přesnost ve vzájemném souladu

Horizontální soustruhy série ProfiTurn H, stroje ProfiTurn M k frézování a soustružení i portálové frézovací stroje ProfiMill vyráběné společností WaldrichSiegen jsou zárukou účinného a spolehlivého obrábění vysoce komplexních obrobků, které vyžadují nejvyšší přesnost. Díky desítkám let zkušeností je WaldrichSiegen jediným výrobcem horizontálních soustruhů na celém světě, který umožňuje obrábění hlavních a čepových ložisek klikových hřídelí na čisto bez použití elektrických kluzných kroužků v takzvaném soustruhu na klikové čepy. Také frézovací stroje série ProfiMill se osvědčily v každodenním provozu u výrobců motorů; jak stolní, tak portálová konstrukce jsou zárukou vysokého výkonu a přesnosti při zpracování náročných obrobků.

Průmysl neželezných kovů

Absolutně nejvyšší kvalita povrchu válce je zcela nepostradatelná při výrobě vysokojakostních měděných a mosazných fólií. Konečné výrobky tloušťky 6 µm vám neodpustí ani tu nejmenší chybu nebo nepravidelnost. Ty by měly nevyhnutelně za následek ztrátu kvality.

Dokonalá ložiska – rovnoměrné tlumení

Pro stroje WaldrichSiegen k broušení válců je charakteristické ideální ložiskové uložení obrobků dokonce i v případě nejvyšších otáček. Toto uložení dokážou spojit se stálou kvalitou tlumení. Stroje ProfiGrind jsou navrženy s ohledem na specifické výzvy, na které je třeba reagovat při obrábění válců ve válcovnách neželezných kovů. Vyznačují se nejvyšší přesností tvaru válcového tělesa a optimální povrchovou kvalitou.

Papírenský průmysl

Rychlosti nad 2 000 m/min, stále se zmenšující tloušťka vrstev a neustále tenčí vlastnosti papíru – papírenský průmysl musí splňovat mimořádně náročné požadavky. K tomu je potřebná nejvyšší kvalita a výběr s ohledem na příslušné stroje k broušení papírenských válců: tyto stroje je třeba navrhnout pro obrábění válců velkých šířek i průměrů, vysokých hmotností i celého sortimentu typů válců s různými povlaky.

Dokonalá řešení pro válce délky do 17 500 mm

Série ProfiGrind-P, navržená společností WaldrichSiegen speciálně jako reakce na výzvy papírenského průmyslu, nabízí optimální brousicí stroje k obrábění válců délky až 17 500 mm. Spektrum možných speciálních řešení sahá od obrábění ložisek s vlastním mazáním, přes frézovací stroje Ventanip a pásové brusky, až k supefinišování speciálních povlaků. Série ProfiGrind-P kromě toho umožňuje obrábění pomocí diamantových kotoučů a použití S-pohonů válců pro plovoucí válce. Díky tomu je tato série dokonalým řešením pro celé spektrum válců v papírenském průmyslu.

Kovárny & slévárny

V kovárnách a slévárnách musí strojní technologie podávat výkon s maximální účinností. Nejvyšší prioritou jsou zde i v náročných prostředích vysoký řezný výkon a využitelnost. Zejména pro hrubovací operace jsou potřebné mimořádně výkonné stroje.

Účinnost a dokonalé tlumení

Vysoký výkon a krouticí momenty – to jsou charakteristiky, kterými se vyznačují stroje WaldrichSiegen ProfiTurn H, ProfiTurn M, ProfiTurn V a ProfiMill. Díky nim se jedná o ideální obráběcí stroje pro tyto aplikace. Tyto stroje přesvědčují svou širokou použitelností, nízkou spotřebou nástrojů i energie a díky svému vynikajícímu tlumení také svými malými vibracemi dokonce i při vysokých výkonech, což umožňuje hospodárné opracování obrobků hmotnosti 400 t i vyšší.

Těžké strojírenství

Klíčovou roli při obrábění komponent v těžkém strojírenství hrají výkonné a přesné obráběcí stroje, které jsou zárukou nejvyšší využitelnosti a spolehlivého opracování obrobků. Stejně důležitá je i možnost individuálního nastavení strojů ve specifických případech.

Přesně podle vašich požadavků

Jako expert v odvětví těžkého strojírenství nabízí společnost WaldrichSiegen široké spektrum obráběcích strojů, ať už se jedná o stroje k soustružení, frézování nebo vrtání, které představují celosvětový standard s ohledem na přesnost a výkon. Ve spolupráci se zákazníky je WaldrichSiegen schopen zpracovat ideální strategie obrábění a najít individuální řešení.

Servisní střediska

Klíčovým faktorem servisních středisek jsou výkonné stroje, které přesvědčí svou vysokou spolehlivostí a krátkými dobami obrábění. Jedině tímto způsobem lze zaručit účinné obrábění válců.

Vysoká přesnost ve všech směrech

Ať už se jedná o válcovací trati na papír, plasty, ocel nebo neželezné kovy: stroje k broušení válců ProfiGrind od společnosti WaldrichSiegen jsou schopny obrábět veškeré válce, které vyžadují nejvyšší přesnost. Modulární konstrukce strojů nabízí maximální flexibilitu. Díky tomu mohou brousicí stroje ProfiGrind sloužit v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Volitelné systémy k broušení za tepla umožňují dokonce i broušení vyhřívaných válců v plastikářském a potravinářském průmyslu za provozní teploty. Koncepce strojů WaldrichSiegen je zárukou přesnosti v řádu nižším než µ dokonce i při teplotách válců nad 200° Celsia.

Zakázková strojírenská výroba

WaldrichSiegen je na celém světě uznávaným specialistou na specifická řešení obtížných aplikací. Ať už se jedná o kterékoli průmyslové odvětví nebo aplikaci – aplikační technici společnosti WaldrichSiegen vypracují koncepci stroje a strategii zpracování každého obrobku – bez ohledu na jeho případnou komplikovanost.

Konfigurace bez omezení

Aby bylo možné pokrýt tak široké spektrum služeb, pracují naši experti na inovačních koncepcích s cílem optimalizovat výrobu a aplikace našich zákazníků. Díky spolupráci se společností UnionChemnitz je možné zahrnout do běžné výrobní koncepce kombinaci portálových frézovacích strojů a vrtacích strojů.

Výrobci válců

Při obrábění kovaných nebo odlévaných válců na ploché nebo dlouhé výrobky – stroje WaldrichSiegen k broušení a soustružení jsou trvalou zárukou jedinečných výsledků při obrábění těch největších válců o hmotnosti nad 300 t a průměru nad 3 000 mm. Výrobci válců na celém světě potvrzují extrémně vysoký řezný výkon strojů WaldrichSiegen ProfiGrind a ProfiTurn H k broušení a soustružení.

Flexibilní nastavení

Na základě individuálních požadavků zákazníků v různých průmyslových odvětvích jsou nabízeny speciální koncepce spolu s různými typy speciálního příslušenství pro brousicí stroje ProfiGrind a soustruhy ProfiTurn H. Zejména v případě broušení mezi hroty jsou u strojů série ProfiGrind navrženy mimořádně stabilní typy vřeteníků a koníků, které lze vybavit hydrostatickými ložisky.

Pro všechny, kdo vyžadují komplexní frézovací operace, jsou rovněž ideální stroje k frézování a soustružení ProfiTurn M.

Válcování za tepla

Bezvadné válce jsou klíčem k dosažení prvotřídní výrobní kvality v oblasti pásové oceli válcované za tepla. Většina vad je způsobena vadnými válci. Odchylky profilu, nadměrné tolerance tloušťky nebo povrchové vady pásu nelze zcela vykompenzovat v následných krocích a mohou tak být příčinou snížené výsledné kvality.

Ať už se jedná o běžné válcování pásů za tepla, zařízení CSP nebo válcovací trať typu Steckel – představuje nyní broušení pracovních a opěrných válců s ložiskovými tělesy nebo v nich pro WaldrichSiegen nejmodernější technologii strojů k broušení. Zejména pro soustružení velkých obrobků ve stroji jsou potřebné enormní výšky hrotů. Vynikající, reprodukovatelné výsledky broušení proto kladou nejvyšší nároky na stabilitu stroje, ovládání a na měřicí techniku.

Optimální podmínky pro vysokou kvalitu pásů válcovaných za tepla

Stroje WaldrichSiegen k broušení nabízejí optimální podmínky pro výrobu vysoce kvalitních pásů válcovaných za tepla. Naše rozsáhlé příslušenství pro válcovny vytváří nepochybnou přidanou hodnotu umožňující poloautomatické i plně automatické obrábění válců. Tímto způsobem můžete zvýšit účinnost své válcovny.


Další informace

BMC - TECH s.r.o.

Hviezdoslavova 29b
627 00 Brno
Czech Republic

Marek Baltas, General Manager

M: +420 602 658 842
baltasbmc-tech.cz
bmc-tech.cz